Inclusieve gebiedsontwikkeling

groteplein_stuttgart1_web-35

HOE STADMAKERS BIJDRAGEN AAN INCLUSIEVE STEDELIJKE ONTWIKKELING
Uitwisseling van studenten uit Stuttgart met master Urban Management

3 nov 2016 12:44 | Urban Management

Verouderde grote winkelcentra uit de jaren ’60 en ’70 vormen steeds meer een complex stedelijk probleem. Het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord is hiervan een actueel voorbeeld. Met dit complexe vraagstuk gingen bewoners, lokale organisaties en studenten uit Stuttgart samen met docenten en onderzoekers van de HvA aan de slag.

Buikslotermeerplein
Onlangs kopte het Parool dat de vernieuwing van het Buikslotermeerplein voorlopig van de baan is. Lees hier het artikel.

Naast winkeleigenaren, stadsdeel, marktkooplui, vastgoedontwikkelaars en bewoners zijn tevens het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke vraagstukken en de master Urban Management van de HvA betrokken bij de bespreking van dit complexe vraagstuk. De samenwerking met de Universiteit van Stuttgart maakt duidelijk dat ook in Duitsland dergelijke stedelijke complexe vraagstukken spelen.

Stan Majoor (lector Coördinatie grootstedelijke vraagstukken) gaf in zijn presentatie een inleiding in de historische achtergrond en huidige kenmerken van stedelijke ontwikkeling in Nederland en Amsterdam. Hij liet zien dat nu, net als in de jaren ’60 en ’70, een grote druk bestaat om de stad te vernieuwen en uit te breiden. In de jaren ’60/’70 waren er plannen om grote delen van het centrum te slopen en een Central Business District te realiseren. Snelwegen en diverse metrolijnen moesten de stad beter ontsluiten.

Krakers en stadmakers

Destijds kwam de kraakbeweging hier tegen in opstand, zij wilden dat de oude stad behouden bleef (vanwege betaalbaar wonen en cultureel erfgoed) en wilden meer mogelijkheden voor inspraak door burgers ipv topdown besluitvorming. Op dit moment zien we opnieuw dat in Amsterdam grote plannen worden gemaakt, dit keer meer aan de randen van de stad. In ‘Koers2025’ heeft de gemeente tot doel gesteld tot het jaar 2025 om 50.000 nieuwe woningen te realiseren.

Noord-Zuidlijn

Deze enorme bouwopgave heeft o.a. ook voor het Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN, dit is de omgeving van het Buikslotermeerplein) gevolgen. Daarnaast zal hier in 2018 de metrolijn openen en zijn er plannen om het winkelgebied te vernieuwen. In afwachting van dergelijke grote ontwikkelingen zien we sinds een aantal jaren ook de ‘stadmakersbeweging’ opkomen, die op meer kleinschalige en creatieve wijze en samen met lokale partijen proberen om prettige en leefbare plekken te realiseren.Zo ook Donica Buisman van State of Flux, die de studenten uit Stuttgart heeft ontvangen.

Studenten uit Stuttgart: In Duitsland zelfde ontwikkelingen

Stan legde uit hoe je de stadmakers kunt vergelijken met de krakers uit de jaren ’70; beide proberen op hun eigen manier bij te dragen aan een meer inclusieve vorm van stedelijke ontwikkeling. De studenten uit Stuttgart konden met de presentatie van Majoor een beeld vormen van de context waarin zij met hun opdracht aan de slag zullen gaan. Donica Buisman vroeg hen met name om na te denken over hoe korte en lange termijn ontwikkelingen van het Buikslotermeerplein aan elkaar verbonden kunnen worden.

Interessant vraagstuk

“Dit is ook een interessant vraagstuk voor ons als HvA speerpunt Urban Management; hoe kunnen we de inclusieve werkwijze van stadmakers verbinden met de grote bouwopgave waar de gemeente Amsterdam voor staat? Wellicht een thema waar we in de toekomst mee verder gaan.” aldus onderzoeker Karin de Nijs (HvA lectoraat grootstedelijke vraagstukken).

Blog van Urban Management van Hogeschool van Amsterdam naar aanleiding van bijeenkomst State of Flux met studenten urban planning Universiteit van Stuttgart voor herontwikkeling Buikslotermeerplein. 

Comments are closed.