PRODUCTS

STRATEGY
Ontwikkel een gebied beter en sneller door een centrale publieke ruimte als vliegwiel te gebruiken. Of het nu gaat om een park, plein of straat: dit relatief ‘kleine’ vertrekpunt zorgt ervoor dat het traject compact en overzichtelijk blijft. We haken in op de bestaande kracht van een gebied: in co-creatie met belanghebbenden leggen we het karakter bloot, zetten de uitgangspunten van het programma neer en komen met concrete acties. Iedereen is daarbij opdrachtgever. Bottom-up, top-down, tijdelijke en structurele partijen worden verbonden. Het vertrekpunt is programmering op de korte termijn als aanvulling op structurele planvorming.
PROGRAMME
Alles draait om de inzet van een multidisciplinair programma dat in staat is de verblijfsfunctie van de publieke ruimte te versterken én publiek te trekken. Het interacteert tussen kunst en cultuur, architectuur, design en groen: van markten, kermisattracties, (tijdelijke) architectonische interventies, speeltoestellen voor kinderen tot toevoeging van beplanting, betere looproutes en evenementen. State of Flux is in de uitvoerfase de aanjager: de regisserende partij die verduurzaming organiseert door in te zetten op nieuwe (zelf) organisatievormen voor de belanghebbenden en gebruikers.
INSPIRATION
State of Flux is continu op onderzoek naar de toekomst van publieke ruimten in relatie tot de stad. Dit uit zich in boekpublicaties, columns en artikelen, kennisbijeenkomsten en inspiratiesessies. Ook hierin is co-creatie veelal ons uitgangspunt. Volg @DonicaBuisman op Twitter of State of Flux op Facebook voor updates.