‘Een nieuwe blik’ bij top vijf Plandag

Programmastrategie Buikslotermeerplein

Met trots kunnen we zeggen dat onze paper Een nieuwe blik eindigde bij de top vijf van papers tijdens de ‘Plandag’ 2016. De Vlaams-Nederlandse Plandag had dit jaar als thema ‘verruiming’. Hoe creëer je een werkelijk breed partnerschap, was de vraag die wij ons stelden. Door ‘learning by doing’ hebben we de afgelopen jaren hiervoor de programmastrategie-methodiek ontwikkeld. De paper ‘Een nieuwe blik: als breed partnerschap meer dan de som der delen wordt’ gaan in op onze lessen en hoe we tot een methodiek zijn gekomen die, in onze mening, ongekende energie teweeg brengt in een gebied.

In de paper vertellen we over onze focus bij stedelijke ontwikkeling: de publieke ruimte. Publieke ruimten zijn cruciaal voor succesvolle gebieden en daarmee voor succesvolle steden. En –misschien nog wel belangrijker- het creëert de mogelijkheid om een grote diversiteit aan partners in de gebiedsontwikkeling te betrekken. Het is namelijk de plek waar ieders belang vanzelfsprekend samenkomt met een sterker gevoel van gedeeld eigenaarschap als gevolg.

Met een ‘Coalition of the Willing’ van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en overheden werken we in co-creatie aan het gebied. Het resultaat is een gedragen opdrachtgeverschap van verschillende partners, een programmastrategie op de korte termijn en een profielschets voor de langere termijn.

Wij stellen dat voor het aangaan van een breed partnerschap een verbreding van het planologische begrip ‘programma’ nodig is. Gezamenlijke gebiedsontwikkeling vraagt namelijk om een gezamenlijke multidisciplinaire ‘programmering': de horeca- ondernemer pakt zijn terras aan, de bewoner helpt met het groen, de creatieven zetten een festival op, de gemeente pakt de routing aan. Ook vertellen we meer over waarom vaker gestart moet worden met werken vanuit de korte in plaats van de lange termijn.

In de paper gaan we kort in op ‘lessons learned’ uit het toepassen van de methodiek in de praktijk met projecten in Amsterdam (Overhoeks, Buikslotermeerplein en de Tolhuistuin) en Utrecht (Culturele Zondag De Stad de Toekomst). Daarnaast geven we een doorkijk naar de toekomst. Zo werken we aan een toolbox -de Fluxkit- waarmee belanghebbende zelf, in co-creatie hun gebied kunnen (her)programmeren of (her)profileren.

Lees de volledige paper Een nieuwe blik en we horen graag jouw input!

 

Comments are closed.