Diner Pensant

4small

Het gebied rond Overhoeks in Amsterdam-Noord is volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd ligt er nu al vijf jaar een groot stuk land braak. Eind 2013 en begin 2014 heeft State of Flux samen met Brainville en de Tolhuistuin de vraag gesteld wat nodig is om de potentie van dit gebied ten volle te benutten. In vier diners met alle belanghebbenden is de programmastrategie neergelegd met acht issues die morgen door hen opgepakt kunnen worden.

In het najaar van 2014 is door ANGSAW een debat georganiseerd over het grootste issue rond de kop van Amsterdam-Noord: bereikbaarheid. Met alle ontwikkelingen die op stapel staan zal het gebied de komende jaren een verhoging van publieksaantallen zien van naar verwachting zo’n drie miljoen bezoekers per jaar. Met de huidige middelen kan deze toestroom onmogelijk opgevangen worden. Het lijkt er in ieder geval op dat er een brug gaat komen naar Amsterdam-Noord, mogelijk wordt de metro Sixhaven toch aangelegd en het aantal ponten is al opgevoerd.

De Programmastrategie Overhoeks biedt ook op andere onderwerpen nog steeds grote kansen voor het gebied. Denk aan het aanpakken van de route van de pont naar het Van der Pekplein, het gezamenlijk ontwerpen van het Schegpark en het organiseren van een Culturele Buitenplek aan het IJ.

Rol State of Flux: concept en uitvoer i.s.m. Jaap Modder (Brainville)

Opdrachtgever: alle belanghebbenden in het gebied

Doelgroep: bestaande en nieuwe gebruikers van het gebied

Aantal: 20 shareholers

Comments are closed.