De route van de toekomst

IMG_3152

Op 24 en 25 mei heeft State of Flux ‘de Route van de toekomst’ gecreëerd voor de Culturele Zondag DE STAD DE TOEKOMST in Utrecht. Bezoekers werden meegenomen door een nieuwe sleutelroute van de stad in aanleg: van het Centraal Station naar de Mariaplaats. Een Stadsoase in wording met prachtige groen- en verblijfsplekken.

OPDRACHT

Rond het Centraal Station wordt druk gebouwd aan Utrecht in 2030. De Gemeente Utrecht wil dat de route van het Centraal Station naar de Mariaplaats volop gebruikt gaat worden. Hoe ziet de nieuwe stedeling de vormgeving van deze route idealiter?

IMG_3154IMG_3417

WERKWIJZE

Een groep van twintig jonge stedelingen (18-23) ging in co-creatiesessies* met het vraagstuk aan de slag. Het resultaat was een programma voor de route van de toekomst die werd gepresenteerd op de Culturele Zondag DE STAD DE TOEKOMST. In juni 2013 vond een verkennende sessie plaats over de vraagstukken uit de stad opgevolgd door drie werksessies in december 2013. De vijf basis ingrediënten van de co-creatiesessies: een helder vraagstuk (doel), co-creatie (vorm), input van vijf experts (inhoud) waaronder Juha van ‘t Zelfde (Non-fiction) en Tom van de Wetering (SETUP), drie bijzondere sessielocaties (inspiratie) en een groep enthousiastelingen die vanuit hun intrinsieke motivatie aan de slag wilden met het onderwerp.

De jonge stedelingen hebben in januari 2014 hun slotdocument aangeleverd. Het definitieve programma werd samengesteld door State of Flux in opdracht van de Culturele Zondag DE STAD DE TOEKOMST. Dit programma was klaar in april 2014. Tussentijds vond regelmatig overleg plaats met de jonge stedelingen om de programmering verder scherp te stellen. Verschillende van hen zijn ook productioneel betrokken geweest bij de uitvoer van DE STAD DE TOEKOMST.

*Voor meer informatie over co-creatie verwijzen we u naar het Co Creatie Canvas die State of Flux samen met SETUP heeft ontwikkeld. Deze is begin december online.

CONCEPT

De route tussen het Centraal Station en de Mariaplaats wordt een ‘Stadsoase’. Het geeft de potentie weer van deze route als groene omgeving midden in de stenen stad. Nergens in Nederland zie je – vlak langs een dergelijk drukke route– zo’n mooi park als het Moreelsepark en zulke eeuwenoude kloosterhofjes. En niet te vergeten: straks ook de prachtige Catharijnesingel. Met programmering en groen laten we de verblijfswaarde van deze plekken zien en geven een beeld op de toekomst.

UITVOER

Bezoekers leverden een bijdrage aan het Moreelsepark, en maakten zich deze eigen, door zelf stoelen voor het park te bouwen. De deal was: één stoel voor het park en één voor jezelf. Dit werd gedaan i.s.m. het Duitse architectencollectief Raumlabor en hun ‘Generator Project’. Ingenieursbureau Movares liet in 3D de toekomst van de Catharijnesingel zien. In het park konden kinderen (en volwassenen) hun eigen drones bouwen. Bij de bouw van de toekomstige Catharijnesingel lieten we vanaf 8 meter hoogte beelden van de toekomst zien. Rond het Pandhof Sinte Marie legde kunstzinnige programmering de verbinding met de andere verblijfsplekken. Zo speelde langs de route de dansperformance ‘Roses’ door De Dansers en muzikanten van het Conservatorium en fietsten de Mobiele Tuinen van de Tuinfabriek. Geluidskunstenaar Mark IJzerman liet met geluidskasten, op verschillende plekken op de route, het geluid van de toekomstige ‘Stadsoase’ horen. Samen met het Amsterdamse reclamebureau GreenGraffiti werd de route van CS naar Mariaplaats gemarkeerd met groene graszoden, grafittibeelden van dieren en planten en de volgtekst ‘Route DE STAD DE TOEKOMST’.

IMG_3355IMG_3335

EVALUATIE

De ‘Route van de Toekomst’ had een aantal mooie programma-onderdelen waaronder het Duitse ‘Generator Project’ van Raumlabor, de mobiele tuinen en de 3D visuals van de toekomstige Catharijnesingel. Het programma was echter te wijdverspreid waardoor onder andere de markeringen langs de route onvoldoende impact hadden. Onze les: focus je op één plek en maak dit tot het centrum van je route met een veelheid aan verblijfsmogelijkheden. Zet op de route programmering en groenelementen neer, die je naar de centrale ontmoetingsplek leiden, maar houdt het (tijdens een dergelijk event) compacter. De programmering trok in totaal 1.200 actieve bezoekers en een veelheid aan passanten. De gemaakte stoelen zijn ook gebruikt voor het strand bij Oog in Al en het festival Cultfest.

STAND VAN ZAKEN

De gemeente Utrecht wil de herontwikkeling rond de route klaar hebben voordat het verder gaat met programmering in het gebied. De potentie van de route als Stadsoase wordt daarbij erkend.

[foto’s: Hanne Nijhuis Culturele Zondagen]

Comments are closed.